Valdyba

2017 metų Kovo 22 dieną įvykusio visuotinio ELB susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba bei patvirtinti Įstatų pakeitimai. ELB valdybos nariais tapo: Rita Kuzminienė, Tomas Tamošiūnas, Rimutė Semper, Vaidas Matulaitis ir Justina Pajus.

ELB Valdyba dėmesį telkia į skirtingų grupių vienijančią veiklą, įvardindama 3 prioritetines kryptis:

ELB valdyba 2019 m. su LR Prezidentu Gitanu Nausėda
  1. Kokybiško turinio ir formos renginiai lietuvybės dvasiai skleisti;
  2. Tarpasmeninė ir tarpvalstybinė informacinė sklaida bei atstovavimas Bendruomenės narių interesams.
  3. ELB Valdyba vadovaujasi vertybiniu principu VIENYTI IR ĮKVĖPTI.

ELB Valdyba renkama visuotiname tikrųjų narių susirinkime 3 metams. ELB Valdybos pirmininką/-ę renka naujai išrinkti Valdybos nariai. Valdybos sprendimu juo išrinktas Vaidas Matulaitis.

Estijos LB valdyba, iš kairės: Justina Pajus, Tomas Tamošiūnas, Rimutė Semper, Rita Kuzminienė, Vaidas Matulaitis.