Meist

Mittetulundusühingu Eesti Leedulaste Ühendus (lühendatult ELÜ) ajalugu ulatub aastasse 1980. Selle tuumiku moodustavad tõelised liikmed, kes on täitnud liikmeankeedi ja tasuvad iga-aastast liikmemaksu. 

Ühingu eesmärgid:

 • ühendada Eestis elavaid erinevate põlvkondade leedulasi ja Leedust põlvnevaid inimesi, aga ka leedulust kandvaid isikuid;

 • säilitada, edendada ja tutvustada leedu rahvuslikku identiteeti, kultuuri, ajalugu, kultuuripärandit ja traditsioone, leedu keelt Eestis ja ka mujal;

 • ulatuslikult luua ja edendada kultuurilisi-, informatsiooni ja muid sidemeid Leedu ja Eesti vahel, eesmärgiga lähendada neid riike ja nende elanikke;

ELÜ on loominguline ning orienteeritud tipptasemel ürituste korraldamisele. Kõikides oma tegevustest juhindume väärtustest – ÜHENDADA ja INNUSTADA

2020 aasta kevadel valiti ELÜ juhatusse kolmeks aastaks:

 • Rita Kuzminienė – Esinaine
 • Tomas Tamošiūnas
 • Rimute Semper
 • Kristina Andla
 • Mindaugas Mėlinis

2017 aasta kevadel valiti ELÜ juhatusse kolmeks aastaks:

 • Vaidas Matulaitis – Esimees, avalikud suhted;
 • Tomas Tamošiūnas – projektide juhtimine, juriidika ja finantside kontroll;
 • Rita Kuzminienė – hariduslikud ja kultuurilised üritused, religioosse elu korraldamine;
 • Rimute Semper – kultuuripärandi hoidmise ja tutvustamise üritused;
 • Justina Pajus – veeb ja sotsiaalmeedia.

Ühingu ametlik nimetus: EESTI LEEDULASTE ÜHENDUS MTÜ.

Registrikood: 80063919.

Arveldusarve SEB Pangas: EE121010052032000003 | Panga rekvisiidid: AS SEB Pank, 10004252, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia, SWIFT/BIC EEUHEE2X.

Juriidiline aadress: Kaskede pst. 3, 10916 Tallinn, Eesti Vabariik.

Ühingu e-posti aadress: labas@lietuviai.ee

Ühingu veebiaadress: lietuviai.ee

ELÜ ametlik Facebook keskkondEstijos Lietuvių Bendruomenė.

Mitteametlik Facebook grupp Leedulased EestisLietuviai Estijoje.

ELÜ YouTube kanalELB YouTube.