Naujienos

Renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ dalyvius pasveikino Lietuvos Prezidentė ir Ministras Pirmininkas

Liepos 1 d. Vilniuje, Rotušės aikštėje, įvairių pasaulio kraštų lietuviai susirinko į renginį „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kurį organizavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru ir Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Rotušės aikštėje veikusiame paviljonų miestelyje buvo galima susipažinti su 23 šalių lietuvių bendruomenių atstovais, bendruomenių veikla ir svarbiausiais projektais. Visą dieną vyko koncertinė programa, kurioje dalyvavo pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvai. Rotušėje atidarytoje parodoje, veiksiančioje iki liepos 11 dienos, eksponuojami 54 lietuvių menininkų iš 19 pasaulio šalių kūriniai.

Renginį atidarė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos himną giedojo operos solistė Nomeda Kazlaus.

Prezidentė aplankė Rotušės aikštėje įsikūrusį paviljonų miestelį, stebėjo scenoje vykstančius bendrijų pasirodymus.

Prezidentė su PLB atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaite, Estijos LB pirmininku Vaidu Matulaičiu, PLB pirmininkės pavaduotoju, Latvijos LB pirmininku Rolandu Žalnieriumi, PLB pirmininke Dalia Henke ir PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininku Laurynu Geriku.

Pasak šalies vadovės, gausios, iniciatyvios ir aktyvios pasaulio lietuvių bendruomenės – neatsiejama Lietuvos dalis. Kreipdamasi į dalyvius Prezidentė pabrėžė, kad nesvarbu, kur mūsų namai, mes visi esame vienos Tėvynės vaikai, kuriantys Lietuvą drauge.

Šalies vadovė taip pat atidarė unikalią parodą, kurioje eksponuojami pasaulio lietuvių menininkų tapybos, grafikos, smulkiosios skulptūros, juvelyrikos meno dirbiniai. Pirmoji pasaulio lietuvių paroda vyko prieš 30 metų, o šiemet joje dalyvauja 3 dailininkai, eksponavę savo kūrinius ir 1988-aisiais.

Visiems susirinkusiesiems Prezidentė padėkojo už darbus sujungiant Lietuvą ir palinkėjo išskirtinį šventės jausmą parsivežti į savo namus ir skleisti kitiems.

„Sveikinu visus susirinkusius į unikalų pasaulio lietuvių bendruomenių ir Lietuvos tautinių bendrijų paviljonų miestelį. Sveiki visi sugrįžę į tėvynę. Šiandien globali Lietuva yra namie ir tai puiki proga švęsti. Lietuvos valstybingumo šimtmetis – sėkmės istorija, sujungianti  mus ir vienijanti dar stipriau“, – sakė premjeras.

Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad Lietuva šiandien laisva ir nepriklausoma, drąsi ir auganti valstybė. Jos balsą girdi pasaulis, o pasiekimus vertina tarptautinė bendruomenė. Anot S. Skvernelio, laimėjimai priklauso ne nuo šalies dydžio. Nesame didelė valstybė, bet turime didingą istoriją. Jos įkvėpti šiandien auga nauji Lietuvos herojai. Stiprios asmenybės – Lietuvos veidai, kurie savo pavyzdžiu ir pasiaukojimu tvirtina bendruomenes ir pasaulio lietuvių vienybę.

Premjeras nuoširdžiai padėkojo pasaulio lietuviams, juos vienijančioms organizacijoms ir bendruomenėms už aktyvią veiklą, prasmingus darbus Lietuvai. Jis teigė, kad Lietuva ir toliau stiprins ryšius su diaspora, rems lietuviškas organizacijas ir bendruomenes užsienyje, įvairias jų iniciatyvas, kurios padeda puoselėti ir saugoti lietuvišką savimonę, mūsų kalbą ir ryšį su Lietuva.

„Tik tikėdami, bendradarbiaudami ir dirbdami išvien, augsime ir klestėsime. Kviečiu visus būti geriausiais Lietuvos ambasadoriais. Tegu šios unikalios šventės vienybė įkvepia mus gerbti vienas kitą, mylėti savo tėvynę ir skleisti šią žinią aplinkiniams ir ateities kartoms. Kvieskime atvykti, kvieskime keliauti, kvieskime čia pasilikti!“, – sakė Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.
Seimo ir PLB komisijos pirmininkas A. Vinkus:

“Seimo ir Vyriausybės narių vizitai užsienio šalyse turi būti įprasminti susitikimais su ten gyvenančių lietuvių bendruomenėmis”

Š. m. gegužės 28 d. Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus Lietuvos ambasadoje Estijoje susitiko su Estijos lietuvių bendruomene. Į susitikimą buvęs ambasadorius Estijoje, šiuo metu Seimo narys A. Vinkus atskubėjo tiesiai iš susitikimo su Estijos Respublikos Rygikogo Socialinių reikalų komiteto nariais. Drauge su A. Vinkumi į susitikimą su Estijos lietuvių bendruomene atvyko ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė, Seimo nariai Raimundas Martinėlis, Jonas Liesys ir Darius Kaminskas.

Lietuvos ambasadorius Estijoje Giedrius Apuokas, Seimo narys Antanas Vinkus ir Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis. ©Lietuvos ambasados Estijoje nuotrauka

Kiekvienas Seimo ar Vyriausybės narys išvykęs į darbinį vizitą užsienyje privalo susitikti su tos šalies lietuvių bendruomene“, – sako Seimo narys ir diplomatas A. Vinkus, nes „tik jausdami vienas kito petį, betarpiškai bendraudami, tik prabildami savo protėvių kalba, gerbdami savo papročius ir degdami amžina meile Tėvynei mes būsime stiprūs savo siekiuose ir darbuose“.

A. Vinkus padėkojo Estijos lietuvių bendruomenei už energiją ir optimizmą, Lietuvos vardo garsinimą Estijoje, aktyvų Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą. Plačiai suskambėjo Estijos lietuvių bendruomenės iniciatyva, kai Talino viešasis transportas vasario 16 dieną važinėjo pasidabinęs mūsų trispalvėmis. Dar girdisi Lietuvos Dienos Taline, kuri praūžė gegužės 19 d., atgarsiai. Tikimasi, kad ši šventė taps tradicine, o gal net virs dienomis.

Buvusi ilgametė Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė C. R. Unt ir A. Vinkus. ©Lietuvos ambasada

A. Vinkus nuoširdžiai padėkojo ir įteikė Vyčio ženklą buvusiai ilgametei Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Cecilijai Rasai Unt, kuri ilgus metus negailėdama savo laiko ir jėgų vienijo lietuviškas širdis Estijoje prigimtinės bendrystės šventėms. Susirinkusius lietuvius pasveikino Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė, palinkėjo neprarasti savo tautos dvasios, meilės Tėvynei, pasididžiavimo jausmo savo valstybe, domėtis Lietuvos gyvenimu.

Seimo narė A. Kubilienė. ©Lietuvos ambasada

Estijos bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis pristatė pastaruoju metu bendruomenės nuveiktus darbus ir plėtojamas veiklas, išreiškė viltį sulaukti didesnio dėmesio iš Lietuvos institucijų siekiant bendro tikslo – daugiau svorio ir žinomumo Lietuvai Estijoje. Jis įteikė Estijos lietuvių bendruomenės garbės nario pažymėjimus buvusiam ir esamam Lietuvos ambasadoriams Estijoje Antanui Vinkui ir Giedriui Apuokui.

 

Tikslas – daugiau Lietuvos Estijai

Prieš metus iš pagrindų atsinaujinusi Estijos Lietuvių Bendruomenė (ELB) imasi iniciatyvų, siekdama svariau ir ryškiau pristatyti Lietuvą Estijoje. Bus siekiama tiesti tampresnius informacinius, kultūrinius bei etnografinio paveldo tiltus į Estiją. Naujoji ELB veiklos strategija apima ilgalaikius tikslus ir prioritetus, o vizijos bei planai jau virsta konkrečiais darbais.

Šių metų pradžioje Estijoje buvo ypač ryškiai paminėta 100-mečio Vasario 16 d., kuomet Lietuvos vėliavos spalvomis nušvito ištisi pastatai, gatvės, aikštės, tiltai, prekybos centrai ir net mokyklos, o visuomeninis transportas Taline į gatves išriedėjo pasipuošęs šimtais trispalvių vėliavėlių. Saulei tekant prie Lietuvos Ambasados Lietuvos himną giedojo Estijos  Premjeras su ministrais bei tautiečiais Estijoje, o visa tai buvo tiesiogiai transliuojama Estijos nacionalinio transliuotojo kanalu ETV. Tai buvo pasiekta jungtinėmis Estijos ir Lietuvos institucijų pastangomis bei aktyviai dalyvaujant ELB Valdybos nariams ir savanoriams.

Muziejus po atviru dangumi

Gegužės 19 d. ELB organizuoja bene didžiausią pastaraisiais metais lietuvišką renginį – “Lietuvos Diena Taline” įvyksiantį Estijos Etnografijos muziejuje po atviru  dangumi Taline. Renginys jau susilaukė neįtikėtino susidomėjimo, o svečių bei dalyvių skaičius, išankstiniais duomenimis, kelis kartus viršys planuotus srautus. Šventės metu lietuvių liaudies šokius ir dainas bei tautinius kostiumus pristatys VU ansamblis “Ratilio”, senovinį karpinių meną – tautodailininkų grupė “Sėjinis”, o lietuviškus patiekalus ruošti padės virtuvės meistrė iš Vilniaus TV bokšto restorano “Paukščių Takas”. Vienas iš renginio tikslų – sutraukti kuo daugiau Estijoje gyvenančių tautiečių ir jų palikuonių su šeimomis – jau pasiektas. Į renginį iš anksto užsiregistravo ir III-ios ir net IV-os kartos lietuviškų šaknų turintys svečiai.

Ši šventė atvira visiems muziejaus lankytojams ir neapsiriboja vien lietuvių diasporos sambūriu. Tikimasi, kad “Lietuvos Diena Taline” taps svarbia kasmetine tradicija tiek tautiečiams, tiek ir svečiams iš visos Estijos bei užsienio. Renginio biudžetą sudaro ELB lėšos, privačių rėmėjų bei įmonių parama, iš dalies remia ir pats Estijos Etnografijos muziejus. Ateityje tikimasi sulaukti daugiau dėmesio bei paramos iš suinteresuotų Lietuvos institucijų, siekiant sukurti tvarią ir svarią tradiciją garsinant Lietuvą Estijoje.

ELB pirmininkas Vaidas Matulaitis

Estijos Lietuvių Bendruomenė maloniai kviečia Lietuvos žiniasklaidos atstovus, politikus, Valstybinių institucijų pareigūnus bei pasaulio lietuvių diasporų atstovus atvykti į šventę ir savo akimis pamatyti bei širdimis pajusti ypatingą dvasią, kuria garsėja Estijos lietuviai.

Anot ELB Valdybos pirmininko Vaido Matulaičio: “Lietuvos žinomumas Estijoje yra gana žemas, ypač jei lygintume, kiek dėmesio Lietuvos žiniasklaidoje skiriama Estijai, tačiau veikdami kryptingai ir nuosekliai, veikdami išvien, mes galime šią situaciją pakeisti iš esmės”.