Valdyba

2020 metų kovo 7 dieną įvykusio visuotinio ELB susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba. ELB valdybos nariais tapo: Rita Kuzminienė, Tomas Tamošiūnas, Rimutė Semper, Kristina Andla ir Mindaugas Mėlinis.

ELB Valdyba dėmesį telkia į skirtingų grupių vienijančią veiklą, įvardindama 3 prioritetines kryptis:

  1. Kokybiško turinio ir formos renginiai lietuvybės dvasiai skleisti.
  2. Vienyti ir burti į Estiją gyventi atvykusius tautiečius į didelę lietuvišką šeimą. 
  3. ELB Valdyba vadovaujasi vertybiniu principu VIENYTI IR ĮKVĖPTI.

ELB Valdyba renkama visuotiname tikrųjų narių susirinkime 3 metams. ELB Valdybos pirmininką/-ę renka naujai išrinkti Valdybos nariai. Valdybos sprendimu juo išrinkta Rita Kuzminienė.

This image has an empty alt attribute; its file name is Untitled.jpg
Estijos LB valdyba, iš kairės: Mindaugas Mėlinis, Kristina Andla, Rita Kuzminienė, Rimutė Semper ir Tomas Tamošiūnas.

 


2017 metų Kovo 22 dieną įvykusio visuotinio ELB susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba bei patvirtinti Įstatų pakeitimai. ELB valdybos nariais tapo: Rita Kuzminienė, Tomas Tamošiūnas, Rimutė Semper, Vaidas Matulaitis ir Justina Pajus.

ELB Valdyba dėmesį telkia į skirtingų grupių vienijančią veiklą, įvardindama 3 prioritetines kryptis:

ELB valdyba 2019 m. su LR Prezidentu Gitanu Nausėda
  1. Kokybiško turinio ir formos renginiai lietuvybės dvasiai skleisti;
  2. Tarpasmeninė ir tarpvalstybinė informacinė sklaida bei atstovavimas Bendruomenės narių interesams.
  3. ELB Valdyba vadovaujasi vertybiniu principu VIENYTI IR ĮKVĖPTI.

ELB Valdyba renkama visuotiname tikrųjų narių susirinkime 3 metams. ELB Valdybos pirmininką/-ę renka naujai išrinkti Valdybos nariai. Valdybos sprendimu juo išrinktas Vaidas Matulaitis.

Estijos LB valdyba, iš kairės: Justina Pajus, Tomas Tamošiūnas, Rimutė Semper, Rita Kuzminienė, Vaidas Matulaitis.