23.09.2023 Pasinesusikalbėjimai

(Tomo Tamošiūno nuotraukos)